Fotokronika wydarzeń

Boże Narodzenie

Kochani  czytelnicy – Seniorzy

Grudzień ,to miesiąc , w którym się szybko i dużo dzieje. Czyż nie mam racji ?

Jedni biegają po zakupy , po prezenty pod choinkę , inni do lekarzy , do apteki – bo grypa i inne  przypadłości.

A równocześnie różne organizacje , których członkami są nasi seniorzy – emeryci z PZERI , kombatanci , czy słuchacze LUTW w Legionowie zapraszają na wieczory wigilijne , aby zgodnie z tradycją posłuchać koncertów kolęd , podzielić się opłatkiem , życzyć sobie wszystkiego najlepszego , spożyć wigilijną wieczerzę , czy po prostu spotkać się , porozmawiać i pokolędować .

Cieszymy się , że o nas myślą władze miejskie i powiatowe , organizacje , do których należymy. Czujemy  wtedy , że jesteśmy także dla nich ważni .

Takie spotkania , zwłaszcza w grudniu , to odłożenie choć na chwilę bardzo ważnych porządków , od stania w kolejkach po konieczne zakupy , to możliwość wyjścia z domu aby spotkać się z kolegami , przyjaciółmi , to możliwość wyciszenia się , przemyślenia , co się działo w mijającym roku , to okazja aby dać znak drugiej osobie , że się jej przebacza jakieś zadawnione winy . Grudzień , to dobry czas na to wszystko.

Dlatego też nie ważne jest , że czas ucieka i że od nowego roku będziemy starsi . Cieszmy się każdym przeżytym dniem , bądźmy dla innych dobrze , przyjaźnie nastawieni , dajmy im odczuć , że są dla nas ważni a wtedy będzie się nam lepiej żyło .

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego 2019 Roku życzmy sobie wszystkiego , co najlepsze może nas spotkać , dużo uśmiechu i radości , podania potrzebującemu przyjaznej ręki ,a nade wszystko wychodźmy z domu , aby nie być samotnym i  bezradnym , bo w grupie siła oraz możliwość uzyskania pomocy , o którą wiele z nas nie śmie prosić .

Bądźmy razem . Wesołych Świąt i Dosiego Roku .

 

Autor: Hanna Przymusińska                                                    Życzy

Stowarzyszenie Potrzebującym Pomocy „Nadzieja”

oraz

Zarząd Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaginione dwory i pałace powiatu legionowskiego

W Muzeum Historycznym w Legionowie w filii „Piaski” przy ul. Sybiraków 23 czynna jest ciekawa wystawa czasowa. . Tytuł wystawy: Nie tylko bale i brydż. Garnizonowe kasyna oficerskie. Ich funkcje i znaczenie. Ekspozycja przybliża nam ten nieco zapomniany ale istotny fragment życia garnizonowego oficerów.

W II Rzeczpospolitej, zwłaszcza po 1920 r., Wojsko Polskie miało olbrzymie znaczenie i prestiż społeczny. Z racji ówczesnej sytuacji geopolitycznej armia polska posiadała wysoki stan osobowy. Rozlokowana była ona na terenie całego kraju w licznych zespołach koszarowych. W garnizonach ważną rolę pełniły kasyna dla oficerów (a także oddzielnie dla podoficerów). Zajmowały one z reguły specjalnie do tego celu przeznaczone budynki, wyróżniające się na tle innych obiektów koszarowych swoją dekoracyjną architekturą, często dużymi gabarytami oraz starannie utrzymanym otoczeniem.

Do podstawowych zadań kasyna oficerskiego należało: dostarczanie oficerom zawodowym rozrywki, zapewnianie potrzeb kulturalnych oraz tworzenie miejsca integracji oficerów i ich rodzin. Stosownie do tych funkcji, budynek kasyna posiadał następujące pomieszczenia: salę balową ze sceną, salę jadalną, pokój klubowy, czytelnię z biblioteką, pokój z bufetem oraz zaplecze, jak szatnia, pokoje gościnne itp. Urządzenie wnętrza budynku leżało w gestii dowódcy jednostki wojskowej lub garnizonu. Korzystający z kasyna podlegali ścisłemu regulaminowi, np. wszyscy oficerowie wolnego stanu byli zobowiązani się w nim stołować.

Największymi wydarzeniami w kasynie były święta pułkowe i batalionowe. Urządzane z tych okazji bale i rauty sprzyjały integracji i rozrywce środowiska oficerskiego. Podobną funkcję pełniły miejsca do gry, np. w karty (hazard był zabroniony) lub bilard. Duże sale z miejscami na scenę służyły do występów teatrów, chórów śpiewaczych lub imprez dziecięcych.

Wystawa jest wzbogacona o elementy plastyczne, ciekawe zdjęcia i pamiątki m.in. opis kłótni w kasynie w Ostrołęce. Ekspozycja czynna będzie do końca 2017 roku. Serdecznie zapraszamy!

3 października 2017 r. w Muzeum Historycznym w Legionowie odbyła się konferencja upamiętniająca 75. Rocznicę Zagłady Ludności Żydowskiej Legionowskiego Getta, nad którą patronat honorowy objęli Starosta Legionowski – Robert Wróbel, Prezydent miasta Legionowo – Roman Smogorzewski oraz dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego – prof. Paweł Śpiewak. W konferencji uczestniczył dyrektor Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego – pan Paweł Cukrowski, przedstawiciele lokalnych władz, liczni mieszkańcy miasta oraz uczniowie miejskich liceów. Spotkanie uhonorowały swoją obecnością pani Krystyna Dziczek oraz Jadwiga Jankowska – córki i najbliższa rodzina pani Marii Flisiuk – mieszkanki Legionowa, odznaczonej medalem i tytułem Sprawiedliwy wśród Narodów Świata, które we wzruszającej relacji wspomniały działania matki na rzecz ludności żydowskiej w okresie II wojny światowej.

Program konferencji obejmował wystąpienie dr. Sławomira Jakubczaka, który zaprezentował historię serockich Żydów w Jabłonnie i Legionowie na przełomie XIX i XX w. Pani Justyna Majewska z Żydowskiego Instytutu Historycznego przedstawiła sytuację Żydów w Dystrykcie Warszawskim w okresie II wojny. Pozostałe wystąpienia poświęcono kwestiom ludności żydowskiej w Legionowie. Pan Rafał Degiel nakreślił biogram inż. Jana Gurtzmana – pracownika legionowskiego PIM, uczestnika I Polskiej Wyprawy Polarnej i znanego radiotechnika. Następnie dyrektor Muzeum – dr hab. Jacek Szczepański zaprezentował wyniki swoich badań nad historią i losami dzielnicy Żydowskiej w Legionowie oraz jej Zagładzie, która miała miejsce dokładnie 75 lat temu – 3 października 1942 r. Szeroka kwerenda archiwalna oraz spotkania ze świadkami minionych wydarzeń umożliwiły weryfikację dotychczasowej wiedzy na temat getta w Legionowie oraz ustalenie nowych faktów, które rzetelnie opisano w nowej publikacji pt. „Ludność żydowska w Legionowie i jej Zagłada” autorstwa dr. hab. Jacka Szczepańskiego. Ostatni prelegent – Wawrzyniec Orliński przedstawił aspekty muzealniczo-konserwatorskie prac nad zabytkową tablicą z legionowskiego getta, pozyskaną przez Muzeum Historyczne w Legionowie.

Podczas konferencji dyrektor Powiatowego Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Legionowie – pani Jolanta Magda ogłosiła konkurs literacki dla młodzieży towarzyszący obchodom 75. Rocznicy Zagłady Ludności Żydowskiej w Legionowie.

Muzeum pragnie podziękować wszystkim partnerom za pomoc w realizacji obchodów i wydarzeń towarzyszących – Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Towarzystwu Przyjaciół Legionowa, Liceum Ogólnokształcącemu w Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej, Powiatowej Instytucji Kultury oraz Miejskiej Bibliotece Publicznej w Legionowie.

http://muzeum.legionowo.pl/aktualnosci/relacja-z-konferencji/

Trzeciego października minęło równo 75 lat od dnia zagłady ludności Żydowskiej z legionowskiego getta. Dla upamiętnienia tej rocznicy, Muzeum Historyczne w Legionowie zorganizowało konferencje naukową poświęconą tragicznym losom legionowskich Żydów.

Piknik sąsiedzki na osiedlu Młodych.

Pozdrowienia dla uczniów

Festyn w Serocku

Chmurka tagów